Elementy scenografii dla Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy

Figury jelenia wykonane w specyfikacji zgodnej z przeznaczeniem.
Standardowy model zmodyfikowano, umożliwiając na wstawienie ruchomej głowy.

teatr3

Materiał

laminat PWS

Przeznaczenie

użytkowy obiekt indoor

Wytrzymałość

czynniki mechaniczne związane z przeznaczeniem

Wymiar

Makieta jelenia naturalnej wielkości

Galeria